Konzerte

Freitag, 12. Mai 2017 20.00 Uhr Pfarrkirche Ausserberg

Freitag, 02. Juni 2017 20.00 Uhr Pfarrkirche Kippel